Дентален център 2 - История
May 19, 2014, 9:14 p.m.

Дентален център 2 - История

 

ИСТОРИЧЕСКА СПРАВКА

 

Дентален център 2 – София  ЕООД е общинско търговско дружество на СО, учредено с решение на Софииски градски съд по фирмено дело 3437/2000 г. и Решение №5 по Протокол  № 5/ 20.01.2000 г. на Столичен общински съвет. Дружеството е правоприемник на Втора стоматологична поликлиника, съгласно Заповед № РД 09-1024/20.12.1999 г. на Министъра на здравеопазването.

От 1986 г. здравното заведение е преместено от Втора градска болница в новата сграда на 7-ма районна поликлиника, намираща се на бул. Мария Луиза № 191, където е и понастоящем, заедно с ДКЦ-7.

Същата 1986 година,  стоматологичното отделение към 2-ра гр. болница  е преобразувано в Районна стоматологична поликлиника- Коларовски район на столицата, с директор д-р Саркисян.

През 1990 г.  Районната стоматологична поликлиника е преобразувана във Втора стоматологична поликлиника- гр. София, с директор д-р Григорова, наследена от д-р Бабаджанова.

 2000 г. е създаден Стоматологичен  център 2 - София ЕООД, който  работи съгласно новия  Закон за лечебните заведения.

От 2007 г. Стоматологичен център 2-София ЕООД  се преименува на Дентален център 2-София ЕООД

От 1994 год. до сега, директор и управител на ДЦ 2 е д-р Георги Зографски.

Source

Author - Георги Зографски

Public on: May 19, 2014, 9:14 p.m.

Copyrights ©2014: Дентален Център 2 ООД