Физиотерапевтични Дентални Дейности

Физиотерапевтичните процедури при остри и хронични възпалителни процеси в лицевочелюстната област са придружаващи основното лечение и спомагат значително за съкращаване и успешно завършване на оздравителния процес.


Copyrights ©2014: Дентален Център 2 ООД