Челюстен Хирург

Специализирана хирургическа намеса. Хирургията е медицинска наука, която обхваща оперативни намеси (интервенция) по цялото човешко тяло. Под понятието „хирургия“ се разбира дисциплината обща хирургия. Тъй като тя е комплексна медицинска дисциплина, са се обособили различни специалности, насочени към лечението на различни органи и системи на човешкото тяло.


Copyrights ©2014: Дентален Център 2 ООД