Детска Дентална Медицина

Детска Дентална Медицина. Денталната медицина (още зъболечение) е приложна медико-биологична наука. Тя е дял от стоматологията, който изучава устройството, функциите, диагностиката, профилактиката и лечението на заболяванията на зъбите.


Copyrights ©2014: Дентален Център 2 ООД