История

"Дентален център 2- София" ЕООД е общинско дружество на Столична голяма община. Той е правоприемник на Втора стоматологична поликиника, основана през 1990 година.


Copyrights ©2014: Дентален Център 2 ООД